söndag, juli 29, 2007

Kejsarstaden + Pudu

Förut bodde de som arbetade i Förbjudna staden i Kejsarstaden. I dag bor vanliga människor. Fantastiska hus!

Inga kommentarer: