söndag, november 06, 2005

Lektion i historia 2

Jag tycker om historia, särskilt kinesisk historia, så här kommer lektion nummer 2. Denna gång behandlar jag Kinas historia under medeltiden.

Kina behöll sin status som störst, bäst och vackrast även under medeltiden. Medan Europa slog i spillror på grund av okunskap om centralmakt och statsbildning hade Kina en stark stat, med en stark kung, och starkt system. Medan krigaren var det yrket som idealiserades i Europa, var det byråkrat som var det absolut finaste man kunde vara i Kina. Ordet mandarin som senare fick beteckna det största språket i riket, betyder byråkrat vid hovet. Kina var en fredlig stat. Det var inte en bedrift att kriga, det var intellektet som var en bedrift.

Medan Europas största städer hade ungefär 100 000 invånare kudne Kina briljera med miljonstäder.

Att Kina var den största och starkaste nationen i hela världen var det ingen fråga om. Hade de velat hade de kunnat erövra hela världen, men gjorde det inte. Varför? Jo, på grund av konfucianismen. I religionen ingår tron att kineserna är världens härskare. och varför bege sig ut och slösa på människoliv och resurser när det är så självklart.
Endast en kejsare bestämde sig för att se om detta stämde. Detta var under 1400-talet och kejsaren samlade ihop en flotta med män och begav sig ut i världen. En normalstor armé i Europa och Mindre Asien bestod av ungefär 200-2000 man, som mest har det talats om 10 000 man men detta är förmodligen en skröna. Den kinesiska flottan som begav sig ut bestod av 50 000 man med ny teknologi som ännu ej nått Europa. Kejsaren tog sig till Thailand, Malaysia, Filippinerna, Indien, Saudiarabien och alla erkände de att den kinesiska härskaren var värdlens härskare som de lydde under.
När kejsaren nådde Nubien och ännu en gång erkändes sin överhöghet bestämde han sig att vända hem igen. Det var ett slöseri med resurser. Alla erkände hans överhöghet utan tillstymmelse till motstånd. Ett par år senare började Vasco Da Gama segla runt Godahoppsudden. Något säger mig att om kineserna haft ett europeisk tänkande hade de förmodligen varit först med detta, och förmodligen intagit hela Europa.

Visst fanns det hot för Kina. Mongolerna i norr erövrade Kina var 300:e år. Dock inlemmades de snabbt in i systemet och blev en del av Kina, och snabbt sinifierade. Ingen ville förstöra Kina som var den mest imponerande nationen i världen. De ville in i systemet, bli en del av all kunskap och rikedom.

Det som utmärker Kina är att de alltid varit isolationistiska. De har aldrig begett sig ut i världen (förutom Tang-kejsaren) och aldrig släppt in europeer i sitt land. De har varit sjävlförsörjande och kunnat sköta sig själva utan inblandning. Detta gjorde att de skapade en otroligt stark kultur.

Idag vill vi gärna se Japan som ett modernare samhälle. Japan har dock aldrig varit modernt förrän efter andra världskriget. japan har med Korea och Vietnam alltid varit kulturella satelliter till Kina. Under medeltiden (framför allt på 600-talet) skickade Japan otroliga mängder studenter till Kina så att de kunde lära sig allt och sedan bygga upp det i Japan. det vi tror är grundligt japanskt är egentligen en kinesisk kopia. Under 600-talet kopierade de tehus, geishor, arkitektur och religion. Den enda skillnaden som funnits är att Japan liksom Europa haft krigaren som ideal, de utvecklade samurajerna.

nej, nu ska jag se på Seinfeld så det är slut på historielektionen. Hoppas ni lärt er något!

God natt!

Inga kommentarer: