lördag, juni 03, 2006

Visste ni att...

Det som hänt Kina under 1900-talet är vanligt förekommande i tidigare historia? Skillnaden är att en en dynasti inte startades utan att Kina istället blev en folkrepublik.

Kinas dynasti anses vara korrumperat och bondeuppror startar. En ny "dynasti" tar makten och gör utrensningar i det gamla hovet som anklagas för korruption och "borgerlighet". Stora reformer görs i jordbruket och miljoner människor svälter ihjäl. En slags revolution genomförs mot den gamla tidens kultur. En stor propagandaapparat sätts igång för att göra folket vänligt mot den nye ledaren. Den nya ledaren tar avstånd från allt den tidigare dynastin gjort. Efter 50-100 år lugnar det ner sig och det återgår till det normala.

Jag gissar att många tänker Sun Yat-sen och Mao, eller hur?

Men sanningen är att det här har skett ungefär var 300:e år genom hela Kinas historia, d.v.s. när ny dynasti ordnats. Så ja, det går ju att diskutera hur nytänkande Mao var.

Inga kommentarer: