tisdag, december 27, 2005

Himmelens tempel

Himmelens tempel (Tiantan) är ett oerhört vackert tempel som ligger söder om innerstaden. Det byggdes samtidigt som Förbjudna staden, ca 1406-1420 av Kejsare Yongle.

Det ligger i Tiantanparken där flera tempel har byggts till under Qing och Ming. Idag är det den största samlingen av tempel i Kina.

Himmelens tempel hade en klar funktion under kejsartiden. Kejsaren bars dit en gång om året för att offra till gudarna. Detta gjordes för att Kina skulle få regn och goda skördar. Kejsarna var mycket noga med denna ceremoni då det annars kunde tyda på korruption och hybris. Kina är det enda riket i världen där människan alltid haft en förbindelse till himmelen då kejsaren var representant för den himmelska auktoriteten.

Tiantanparken besöks av många turister och av många kineser. Det används även flitigt till olika aktiviteter såsom Qi Gong.

Inga kommentarer: