lördag, maj 06, 2006

Badaling

Efter entren och vid själva uppgången på muren kan man välja att gå mot vänster eller höger. De allra flesta går till höger, troligen därför att de allra flesta bilder man ser av muren är tagna just på den delen. Därför gick vi till vänster. Ganska omgående ser man att det blir betydligt glesare i trafiken.Strax efter 4.e tornet och den sista kompakta ansamlingen av försäljare kommer en lättgången utförslöpa.Fortsätt gärna till nästa torn, varifrån man kan blicka ut över den orestaurerade delen.Och alldeles nedan för muren finns Starbucks, ingen McD syns till ännu ...Text och bild: Bengt Göran Åback

Inga kommentarer: