söndag, maj 07, 2006

Liljefötter

Qingdynastin som var den sista kejsardynastin i Kina var manchuriska kejsare. De anammade väldigt mycket av kinesernas kultur och sätt att vara på, men vissa saker förkastade de redan på 1600-talet.
En sak de förkastade var liljefötter. Det var enbart kinesiska kvinnor som fick sina fötter lindade. I Förbjudna staden levde mängder av konkubiner, jag kan inte säga ett exakt antal för det står lite olika i böcker jag läst. Men ofta brukar siffran 2000-4000 förekomma så vi kan nog räkna med att det låg nånstans runt 3000. Konkubinerna fick aldrig lämna Förbjudna staden utan levde där i hopp om att få föda kejsarens barn. Om man födde honom en son fick man snabbt en högre plats som konkubin (man kunde var konkubin av olika grader). I förbjudna staden trängdes också upp emot 10 000 hovdamer och 20 000 eunucker i vissa perioder (färre i andra).
I a f, det jag skulle komma fram till var att under Qing var alla konkubiner tvungna att härstamma från manchurisk släkt för att inget kinesiskt blod skulle blandas med det manshuriska.
Det betyder att konkubinerna i Förbjudna staden aldrig hade liljefötter, medan det var väldigt populärt utanför Förbjudna staden att ha konkubiner med så små fötter som möjligt.
Dock går det många rykten om att olika kejsare smugglat in vanliga kinesiska damer för att liljefötterna varit så lockade.

En annan sak manchuriska män aldrig anammade var kinesernas frisyr med en tofs på huvudet. Istället tvingades alla kineser att ha den manchuriska, med en piska på ryggen.

Inga kommentarer: