söndag, maj 21, 2006

Eurocentrism

Jag råkar ibland slänga mig med termer som jag lärt mig i skolan och tänker inte på att kanske inte alla är lika historiatöntiga som jag. Här kommer förklaringen på termen eurocentrism som jag använder mig ganska ofta av.

"ett rent eurocentriskt perspektiv erkänner att det finns många olika folk och kulturer i världen, men att mitt är bättre därför att det uppstår från mitt folk och min kultur [...] Eurocentrismen betonar att allt gott , progressivt och innovativt har inletts i Europa - men den ger också denna möjlighet en universell tillämplighet. [...] Eurocentriska världsåskådningar uppfattar Europa som väldshistoriens enda aktiva formgivare, så att säga dess urkälla. Europa agerar, världen reagerar. Europa har handlingskraft, resten av världen är passiv. Europa gör historia, världen i övrigt har inte ägt något förrän den kommit i kontakt med Europa. Europa är centrum, världens dess periferi. Bara europeer har förmåga att inleda en moderniserande förändring, världen i övrigt kan det inte. Det är inte bara en tro på Europas forna eller nuvarande överlägsenhet, utan "en fråga om... vetenskap", det vill säga ett faktum"
Robert Marks - Den moderna världens ursprung.

Eurocentrisk historieundervisning är vanlig i USA och är direkt felaktig. Fram tills 1850 var Kina den överlägset rikaste och högst utvecklade nationen. Europa och USA har enbart haft makten i 150 år och håller redan på att mista den till Kina. Att Europa lyckades besegra Kina och resten av världen genom sin imperialism har inte ett dugg att göra med dess kraft till modernisering, handlingskraft etc. Att just Europa blev världsledande är snarare en slump. Kina hade utan problem kunnat kolonialisera resten av världen redan på 1400-talet om de velat det. Dock gjorde de aldrig det. Varför? Massor av anledningar. Kina var självförsörjande och behövde inte kol eller andra resurser, något de europeiska länderna behövde. Kina höll på att starta en industrialisering redan under medeltiden medan vi i Europa uppfann nya spadar. Varför de inte gjorde det? Kina har alltid varit överbefolkat. Varför utveckla maskiner som producerar när det finns tillräckligt många människor som kan göra jobbet? Det andra var att de faktiskt gav sig ut på en flottfärd kring asien och afrikas östkust för att sedan runda godahoppsudden. En vanlig europeisk armé låg under den tiden på ett par hundra till ett par tusen soldater. Kineserna kom med en flotta på 50 000 militärer för att fråga om alla erkände att de lydde under Himmelens son - kejsaren. Vem tror ni säger nej till det? Ingen. Alla erkände sin lydnad under Kinas kejsare. Indonesien, Thailand, Saudiarabien, Somalia - alla lydde. Strax efter att de rundat Godahoppsudden vände de och åkte hem. Alla lydde ju dem, vad fanns det för mening med att fortsätta slösa pengar på att segla runt hela världen med flottan? Men, vad tror ni hade hänt om kineserna varit lite mer nyfikna och kolonialistiska och åkt ända till Europa? Eller om afrikanerna gjort samma motstånd som de senare bjöd europeerna på? Vilket språk tror ni vi hade talat idag som andraspråk i skolan? Vilka länder tror ni hade haft nån som helst chans mot Kinas flotta på 50 000 man, som bara var en bråkdel av alla soldater som fanns i landet, det rikaste landet i världen?

Eurocentrism är väldigt vanligt om man ser till västerlänningars civilisationstanke. En bloggare skrev för en tid sedan att han tyckte att "kineser är ociviliserade". Det är typisk eurocentrism. Allt som inte är vår kultur avfärdas.

Kina var civilisationen fram tills 1850. Kina var Strindberg. Europa var Harlequin i deras ögon. Européer ansågs vara barbarer.

Enligt eurocentrisk tankegång så betyder det att egypterna, indianerna och aboriginerna inte hade någon civilisation. Den vita mannen gav dem civilisationen, som en gåva.

Som ni ser så är en eurocentrisk tankegång både orealistisk och onödig. Varför värdesätta vissa kulturer mer än andra?

Inga kommentarer: